šuddhádvaita (Hind)

šuddhádvaita [śuddhādvaita] – „čistý nedualismus“, nauka, kterou formuloval Vallabha (1479–1531). Podle Šankarova monismu jedině brahma existuje a existence světa a jedinců je iluzí (májá), Vallabha však namítal, že májá je tu „tím druhým“ vedle brahma, takže jde o zastřený dualismus. Proti tomu stavěl svůj „čistý“ monismus, podle nějž vše je brahma čili transcendentní Kršna; svět i tvorové jsou skuteční a s ním totožní, Kršna si je vytvořil svou mocí (májá) pro potěchu jako hru (lílá).

Karel Werner