živly (Hind)

živly (elementy či „jsoucna“, bhúta) – dynamické kosmické síly které podle většiny škol indického myšlení vytvářejí hmotnou (jevovou) skutečnost. Často jsou nazývaný „velkými elementy“ (mahábhúta). Teorie o čtyřech nebo pěti živlech je patrně indoevropského původu a byla v Evropě tradována v antické době i ve středověku a zcela opuštěna až se zrodem moderní chemie a fyziky. Některé indické systémy vytvořily značně

důmyslné interpretace jejich povahy a působení, které daleko přesahují normální význam výrazů, kterými jsou živly nazývány: prthiví (země) znamená pevnost, ápas (voda) je tekutost a vzlínavost, váju (vítr, vzduch představuje silu vibrační a agni (oheň) tepelné a světelné procesy všech druhů; úátým elementem je ákáša, tj. prostor nebo jej vyplňující předpokládaný éter.

Karel Werner