Ašóka (císař) (Hind)

Ašóka (císař) [aśoka] (pálijsky Asóka, kolem 272–232 př. n. l.) – třetí a největší vládce z dynastie Maurjů a první indický císař (čakravartin). Po dobytí valné části Indie se mu zošklivilo nezměrné utrpení obyvatelstva, způsobené válkami, a stal se stoupencem Buddhova učení a podporovatelem šíření buddhismu, též pomocí misií do zahraničí. Uznával však platnost a užitečnost všech ostatních náboženství ve své říši a dotoval jejich instituce. Je proslavený zejména svými edikty, které dal vytesat do skal v různých částech země v místních nářečích (prákrtech) a v nichž vyzdvihuje zbožný a mravný způsob života, dobré skutky a náboženskou toleranci.

Literatura:
Filipský, Jan – Jaroslav Vacek (1970), Ašóka, Praha: Svoboda.
Kanitkar, Helen – V. P. Hemant (1979), Asoka and Indian Civilisation, London: Harap & Son.

Karel Werner