A.M.D.G. (JKI-K)

(přesměrováno z A. M. D. G. (JKI-K))

A.M.D.G. Zkratka lat. hesla (Omnia) Ad maiorem Dei gloriam, tj. (Všechno) K větší slávě boží, užívaného zejm. jezuity. Hojně se objevuje v dílech Ignáce z Loyoly a najdeme je i na začátku a konci knih jezuitských spisovatelů. Často bývá umístěno i na jezuitských kostelích a domech.

Pavel Spunar