Abravanel, Jicchak ben Jehuda (JKI-J)

Abravanel, Jicchak ben Jehuda (též Don Isaak Abravanel, 1437-1508) Žid. státník, učenec a filosof, otec Jehudy ben Jicchaka Abravanela. Zprvu působil ve službách Portugalska, pak Kastilie. V důsledku vyhnání Židů ze Španělska byl 1492 nucen odejít do Neapole a nakonec do Benátek, kde zemřel. Zabýval se exegezí bible a žid. filosofií, zvláště myšlenkami Maimonida (komentář k More nevuchim, 1503). Zároveň oceňoval také kabalu. Patřil k nejvýraznějším postavám přechodového období po vyhnání Židů ze Španělska.

Vladimír Sadek