Abulafia, Avraham ben Šmu’el (JKI-J)

Abulafia, Avraham ben Šmu’el (1240-po 1291) Žid. mystik, představitel extatické a prorocké kabaly. Působil ve Španělsku, pak vedl potulný život v oblasti Středomoří a hlásal vlastní mystickou nauku. Cílem jeho mystiky bylo dosažení mystických stavů a splynutí s Bohem. Mysticky interpretoval předního žid. filosofa Maimonida. Pokoušel se obrátit papeže Mikuláše III. (1277-1280) na judaismus, před smrtí na hranici jej zachránilo papežovo úmrtí. Konflikty měl rovněž s řadou tehdejších žid. autorit.

Vladimír Sadek