Adžanta (Hind)

Adžanta [ajaṇṭā] – proslulé místo poblíže Aurangábádu s buddhistickými svatyněmi, shromaždišti a klášterními celami, vytesanými do skály. Architektura, reliéfy, sochařská výzdoba a malby jsou výtvarná díla velké umělecké hodnoty. Celý komplex pochází z 2. až 7. st. a je velmi důležitý nejen pro buddhismus, ale také pro studium ikonografie hinduistických božstev.

Literatura:
Sengupta, Ranhana (1991), Ajanta & Ellora, Hong Kong: Guidebook Company.

Karel Werner