Adžita Kéšakambali (Hind)

Adžita Kéšakambali [ajita keśakambalī] (kolem 500 př. n. l.) – protináboženský (nástika, tj. popírající) a materialistický (lókájata, tj. „světský“, na svět zaměřený) filozof, který hlásal, že vše, co existuje, je pouhou kombinací čtyř živlů či sil (které jsou: země, voda, vzduch a oheň); člověk, stejně jako všechny ostatní bytosti, přestane po smrti existovat.

Karel Werner