Agni (bůh) (Hind)

Agni (bůh) – bůh ohně, obzvláště ohně obětního. Agni zastává ve světě bohů funkci kněze a je prostředníkem mezi bohy a lidmi. Jeho činnost spočívá hlavně v tom, že přenáší esenci obětovaných zvířat nebo pokrmů z obětního ohně k bohům.

Karel Werner