Ahi (Hind)

Ahi (had) – občas se vyskytující alternativní jméno védského „draka“, který je více známý pod jménem Vrtra. Ve védském stvořitelském mýtu figuruje jako démon temnoty a nečinnosti, jenž zadržuje tvořivé síly manifestace a je tedy symbolem stavu jsoucna před jeho manifestací, kterou uvede v chod zásah boha Indry. V jiném mýtu je jménem Ahi označován též démon Ráhu, který pravidelně polyká měsíc a působí tím jev měsíčních čtvrtí. Další mýtus označuje tímto jménem monzunové mraky, zadržující dešťové vody, a je to opět Indra, který je vysvobodí svým kopím čili bleskem.

Karel Werner