Ahirbudhnja (Hind)

Ahirbudhnja [ahirbudhnya] – „had hlubin“, jedno z alternativních jmen démona/draka Vrtry ve védech, jakožto symbolu dřímajícího jsoucna v hlubinách kosmických vod před manifestací světa. V pozdější šivaistické mytologii se toto jméno vyskytuje jako Šivovo epiteton k naznačení toho, že Šiva je v ní pokládán za totožného s absolutnem i v jeho neprojeveném stavu. V domácím rituálu se zachovala úlitba Ahirbudhnjovi doposud.

Karel Werner