Akšajavata (Hind)

Akšajavata [akṣayavaṭa] – prastarý posvátný „nezničitelný“ či „nesmrtelný“ fíkovník u Prajágu, poutního místa na soutoku tří svatých řek (trivénisanga), Gangy, Jamuny a neviditelné Sarasvatí. Jeho existence v plném rozpuku je doložena v 7. st. (za Haršovy vlády) a šla o něm pověst, že kdo z něj během poutě skočil do řeky a utonul, dosáhl vysvobození. Dnes z něj zbývá jen kmen s několika holými větvemi a je v uzavřeném prostoru, jakési svatyňce, uvnitř Akbarovy pevnosti.

Karel Werner