Albo, Josef (JKI-J)

Albo, Josef (asi 1380-1444) Žid. filosof a rabín působící ve Španělsku. Žák Chasdaje Crescase, účastník náb. disputace v Tortose (1413-14). Jeho hebr. spis Sefer ha-ikarim (Kniha základních článků) usiluje o určení zákl. principů judaismu, což mělo velký význam pro kř.-žid. polemiku jeho doby. Za základ judaismu pokládá existenci Boha, jeho zjevení a odměny či tresty za lidské činy. Navazuje na Třináct věroučných článků, které zformuloval Maimonides.

Vladimír Sadek