Ambiká (Hind)

Ambiká [ambikā] – jedno z mnoha jmen či inkarnací bohyně, jejíž častější jméno je Umá. Vyskytuje se již ve védách (Vádžasanéjisamhitá), kde je sestrou boha Rudry, v puránové mytologii však je Šivovou manželkou. Původně snad byla jednou z přírodních bohyň a je dosud spojována s podzimem. Těší se jisté popularitě také v džinismu.

Karel Werner