Amida (JKI-J)

Amida (hebr. vstoje) Modlitba známá mezi Aškenázy pod názvem Šmone esre (Osmnáct) podle pův. počtu proseb v ní obsažených. V období Talmudu se začala nazývat také ha-Tfila (hebr. Modlitba), neboť se postupně stala základem všech tří každodenních bohoslužeb. Tradice ji připisuje mužům Velkého shromáždění (Bejt kneset ha-gdola), ale ve skutečnosti se vyvíjela v různých centrech. Obsah a pořadí jednotlivých proseb dlouho kolísaly. V Babylónii byla rozšířena o 15. prosbu za obnovu davidovského království a tím počet proseb stoupl na 19. První a poslední tři prosby jsou neměnné, prostředních 13 je vynecháváno o šabatech a svátcích a je nahrazováno texty zmiňujícími svatost příslušného dne.

Bedřich Nosek