Amritsar (Hind)

Amritsar [amṛtsar] – „jezero nektaru nesmrtelnosti“, významné město v Paňdžábu a centrum sikhismu. Zde se nachází hlavní sikhská svatyně, tzv. Zlatý chrám, jenž založil čtvrtý guru sikhů Rám Dás r. 1577 a dostavěl jeho syn gurú Ardžan (1581–1606). Ve Zlatém chrámu je uchována sikhská posvátná kniha Ádi granth. Sikhové nazývají celou chrámovou oblast Amritsaru Darbar sáhib (dvůr Boží) a svatyni samou Harmandir sáhib (Boží chrám). Během válek a nepokojů byl chrám několikrát poškozen. Jeho moderní podoba pochází z 18. století a své jméno nese od počátku 19. století, kdy mahárádža Randžit Singh nechal pokrýt jeho střechy zlatou folií.

Karel Werner