Anéka linga (Hind)

Anéka linga [aneka liṅga] – „nejeden, tj. mnohonásobný falus“, chrámová postranní svatyňka či kaple s větším počtem falických symbolů, které mají obvykle jednoduchý kónický tvar; lze ji nalézt v mnoha jihoindických chrámech, zasvěcených Šivovi.

Karel Werner