Angiras (Hind)

Angiras [aṅgiras] – legendární védský žrec (rši), který dosáhl božství a stal se otcem boha Agniho v jeho pozemské podobě obětního ohně, takže je občas zván, jako Agni, knězem bohů. Je mu připisováno autorství mnoha hymnů ve Rgvédu, je však též spojován s tradicí Atharvavédu, který se někdy nazývá jeho jménem. V pozdější mytologii purán se objevuje v mnoha dalších souvislostech, stejně jako jeho četní potomci, zvaní Angirasové.

Karel Werner