Anugítá (Hind)

Anugítá [anugītā] – dosl. „následný zpěv“. Je to narážka na Bhagavadgítu (Zpěv Vznešeného), pro kterou se často ve zkratce používá názvu Gítá, takže pravý význam titulu Anugítá by byl snad „následující po Bhagavadgítě“. Je to text, rovněž obsažený v eposu Mahábhárata, který podává stručnou rekapitulaci nauk z Bhagavadgíty. Kršna v ní po skončení veliké války mezi Pánduovci a Kuruovci osvěžuje Ardžunovi jeho znalost a pochopení svého učení, které mu v Bhagavadgítě zevrubně vyložil před počátkem války, když Ardžuna váhal dát povel k zahájení první bitvy.

Karel Werner