Arthašástra (dílo) (Hind)

Arthašástra (dílo) [arthaśāstra] – dílo o politické teorii a praxi, které zdůrazňuje zákonnost a hierarchický pořádek ve společnosti a vyžaduje pro jejich zajištění tuhou centrální autoritu. Za jeho autora je pokládán bráhman Kautilja Čánakja, který byl ministrem Čandragupty (kolem 321–297 př. n. l.), zakladatele maurjské dynastie, avšak zachovaná verze díla poukazuje svým jazykem na pozdější dobu, snad až kolem 300 n. l. Citace v jiných pramenech nicméně svědčí o mnohem starším datu, takže musely existovat dřívější verze tohoto velmi používaného díla. Zásady, v něm obsažené, bývají někdy srovnávány s názory Macchiavelliho.

Karel Werner