Atharvan (Hind)

Atharvan – mytický předek kněžského rodu, který přinesl oheň z nebe a zahájil tradici obětování ohni. Za první obětinu mu prý posloužil sómový nápoj.

Karel Werner