Auroville (Hind)

Auroville – osada usedlíků, plánovaná jako město a společnost budoucnosti na základě Aurobindovy filozofie. Původně byla tato idea nastíněna jako „sen“ Matky Aurobindova ášramu, brzy však se její snové vizi dostalo pozornosti nejen ze strany přímých stoupenců Aurobindovy filozofie, zejména v západních zemích, ale i sympatizujících kulturních činitelů a některých politiků po celém světě. Indická vláda a Spojené národy (UNESCO) slíbily podporu a na přípravách plánů pracovali dobrovolníci různých národů. Půdorysný plán budoucího města má tvar galaxie a v jeho středu je tzv. Mátrimandir, meditační oblast se sférickou svatyní uprostřed. Základní kámen byl položen 28. února 1968 a budování různých sídlišť a pracovních a kulturních středisek pokračovalo po léta vlastními silami osadníků a dočasných pomocníků z různých národů světa a za podpory Aurobindových společností v různých zemích. Důraz je kladen na duchovně a ekologicky orientovaný životní styl jako alternativu moderní technologické civilizace, přičemž budoucím cílem zůstává soběstačnost. Tento cíl byl do značné míry zkalen rozhodnutím indické vlády vybudovat nedaleko na pobřeží atomovou elektrárnu. Po smrti Matky (1973) se převážně mezinárodní aurovillské společenství počalo distancovat od byrokratizujícího se indického vedení ášramu, které ve svém středu postrádá uznávanou duchovní osobnost. Vzniklé spory vedly nakonec i k zásahům indických policejních orgánů a k soudním řízením.

Literatura:
Savitra (Lithman, Alan Terry; 1980), Auroville: Sun-Word Rising: A Trust for the Earth, The Community of Auroville, Auroville.

Karel Werner