Avanti (Hind)

Avanti – dnešní Udždžain (Ujjain), jedno ze čtyř míst, kam dopadly kapky nápoje nesmrtelnosti, když bohové a titáni se o něj svářili. Na paměť této události se tu pořádá jednou za 12 let velká slavnost, zvaná kumbhamélá. Ostatní tři místa jsou Haridvár, Násik a Prajág (u dnešního Prajágrádže, dříve zvaného Iláhábád).

Karel Werner