Ave Maria (JKI-K)

Zvěstování Panny Marie (Mistr Vyšebrodského oltáře, kol. 1347)

Ave Maria (lat. Zdrávas Maria) Modlitba k Matce boží, zvaná též Pozdravení andělské, neboť těmito slovy pozdravil archanděl Gabriel (L 1, 28) Pannu Marii (zvěstování). Modlitba pokračuje zvoláním sv. Alžběty (L 1, 42), jméno Ježíš a celou druhou část připojily círk. autority (nejpozději v 16. stol.): „Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“ Pozdravení lze na Východě doložit již od 6. stol.; Západ modlitbu přijal v souvislosti se svátkem Zvěstování P. Marie (25. 3.; mariánské svátky) Obyčej přidávat k Otčenáši „Zdrávas“ zdomácněl v Čechách na konci 12. stol; protestanti se A.M. nemodlí.

Viz též: růženec

Pavel Spunar