Avesta (Hind)

Avesta – posvátná kniha Zarathuštrova náboženství, zachovaná ve staroíránském jazyce, který je blízce příbuzný védskému sanskrtu. Přes radikální reformu, které byla íránská forma původního proto-indoíránského náboženství Zarathuštrou podrobena, obsahuje Avesta mnoho paralel s védskými idejemi a procedurami a je důležitá pro védský výzkum.

Karel Werner