Avraham ben Azri’el (JKI-J)

Avraham ben Azri’el (zv. Chládek, 1. pol. 13. stol.) Talmudický učenec a komentátor z Čech. Navštěvoval talmudické školy v Čechách a ve Francii, jeho učitelem byl pravděpodobně i tosafista Eli’ezer ben Jicchak z Čech. A. se stal známým především svým komentářem nazvaným Arugat ha-bosem (Záhon balzámu) a věnovaným liturg. poezii pro šabat a svátky a kajícným liturg. skladbám zvaným Selichot. A. používal v komentářích čes. a franc. výklady významu slov a výrazů ve formě glos a čerpal též z pramenů, které takové výklady obsahovaly. Ve svých spisech projevil znalost žid.-špan. gramatiků i něm. mystiky (chasidej Aškenaz).

Bedřich Nosek