Azazel (JKI-J)

Azazel Patrně pouštní démon, jehož jméno figuruje v obřadu konaném na Jom kipur a popsaném v Lv 16, 5-10. Před velekněze jeruzalémského chrámu byli přivedeni dva kozlové, o něž metal losy. Kozel, na kterého padl los „pro Jahva“, byl přinesen jako smírná oběť za hříchy. Nad tím, na kterého padl los „pro Azazela“, vykonal velekněz smírčí obřad a vyhnal jej na poušť „k Azazelovi“. Původ jména je nejasný, obřad má blízké analogie v babylónských novoročních rituálech. Některé apokryfy pokládají A. za jednoho z padlých andělů podle Gn 6, 1-4. Talmud jméno A. vykládá jako složeninu z výrazů az (silný) a el (mocný). V kabale je spojován s démonem.

Bedřich Nosek