Bádarájana (Hind)

Bádarájana [bādarāyaṇa] (mezi léty 200–450) – autor stručného dílka, známého jako Brahmasútra, které je základním textem pro védántové školy filozofie. Zvláštní pozornosti zasluhuje pro svou teorii stvoření světa jako božské hry (lílá). Je sepsáno v aforistickém (sútrovém) slohu, a proto není snadné mu ve všem porozumět, což umožnilo komentátorům dospět k různým interpretacím. Nejznámějším a filozoficky nejvlivnějším je komentář Šankarův, který je interpretuje v duchu školy, ke které se hlásil (advaitavédánta), přísně monisticky. Dalšími význačnými komentátory byli Rámánudža, zakladatel školy kvalifikovaného monismu (višištádvaitavédánta), a Madhva, který založil školu dualistickou (dvaitavédánta).

Karel Werner