Balaráma (Hind)

Balaráma [balarāma] – jméno staršího bratra Kršnova, který s ním sdílel mnohá dobrodružství. Podle puránové mytologie je vtělením kosmického hada, zvaného Šéša nebo Ananta, a tedy částečným vtělením Višnuovým. V některých částech Indie je uváděn a rovněž zobrazován na ikonách deseti avatárů jako deváté plné vtělení Višnuovo namísto Buddhy. Zatímco v legendách o Kršnovi přetrvávají četné pastorální rysy, Balaráma snad byl původně bohem zemědělským, jak nasvědčují jeho další jména Sankaršana a Halájuddha, jejichž etymologie poukazuje na orání. Oba jsou též ve spojení s kultem Džagannáthovým v Purí, spolu s dalšími členy jejich klanu.

Karel Werner