Bemidbar (JKI-J)

Bemidbar (hebr. na poušti) Název čtvrté z knih Pentateuchu podle počátečních slov jejího textu (incipit). Kniha je též známa pod jménem Numeri (lat. výčty, počty; řec. Arithmoi).

Dalibor Papoušek