Bhaga (Hind)

Bhaga – jeden z védských bohů ze skupiny Áditjů, tj. předních synů bohyně Aditi. Představuje dávání, štědrost, dobrotu, podíl na štěstí. V pozdějším hinduismu se občas vyskytuje jako bůh štěstí. Etymologicky souvisí toto jméno se staroslovanským bogъ, tj. bůh. Také v Indii dostalo jeho jméno obdobný význam ve složenině Bhagaván.

Karel Werner