Bhagaván (Hind)

Bhagaván [bhagavān] – vznešený, ctihodný; Pán; bůh, Bůh. Toto slovo je odvozeno z kořene bhadž-, podílet se, sdílet, uštědřit, dávat (odtud též bhakti), stejně jako Bhaga, jméno védského boha štědrosti. V raném buddhismu je tento titul používán jako synonym pro Buddhu, v hinduismu býval obvykle vyhrazen pro Kršnu jako vtělení nejvyššího Boha a Pána vesmíru, avšak později počal být používán i pro jiné bohy jejich přívrženci a v nejposlednější době si jej občas přivlastňují i samozvaní guruové, povyšovaní svými stoupenci téměř na úroveň boha (jako tomu bylo v případě Rajneeshově).

Karel Werner