Bhairava (Hind)

Bhairava – „hněvivé“ vtělení nebo aspekt boha Šivy. Jeho manželka se v odpovídajícím aspektu nazývá Bhairaví.

Karel Werner