Bhava (bůh) (Hind)

Bhava (bůh) – bůh, který představuje pozitivní hodnoty existence, občas nazírán jako blahovolný aspekt boha Šivy v roli Pána tvorstva (Pašupati) a dárce života.

Karel Werner