Bhuvanéšvara (Hind)

Bhuvanéšvara [bhuvaneśvara] – (1) Pán vesmíru, jeden z titulů boha Šivy uvnitř šivaistického hnutí. (2) Hlavní město státu Urísa (Orišá) na východním pobřeží Indie, které je proslulé velkým počtem hinduistických chrámů, datovaných zhruba od r. 750 do 1100. Mezi nimi vyniká Šivův chrám, zvaný Lingarádža. Tyto chrámy unikly destrukci za islámských invazí Indie a během mughalské vlády pro svou odlehlou polohu a jsou proto velice důležité pro studium vývoje hinduistické chrámové architektury.

Literatura:
Donaldson, T. E. (1985), Hindu Temple Art of Orissa, 3 vols., Leiden: Brill.

Karel Werner