Blavatská, Helena Petrovna (Hind)

Blavatská, Helena Petrovna (1831–1891) – první prezidentka Teozofické společnosti, kterou založila spolu s plukovníkem Olcottem r. 1875 v New Yorku. Blavatská napsala několik neobyčejně objemných knih o duchovních tématech, které obsahují mnoho prvků převzatých mimo jiné z hinduistických a buddhistických nauk a které měly ve své době jistý vliv na neohinduistická reformní hnutí.

Literatura:
Meade, M. (1980), Madame Blavatsky: The Woman behind the Myth, New York: Putnam’s.

Karel Werner