Blondel, Maurice (JKI-K)

Blondel, Maurice (1861-1949) Franc. náb. filosof, který v opozici k materialismu a pozitivismu rozvinul transcendentálně-analytickou metodu poznání, jejíž těžiště spočívá v akčním nároku života na svobodu a pravdu. Základem poznání je subjektivita, která se aktivně prosazuje proti objektivismu; tato pozice vedla B. k rozpracování tzv. fenomenologie akce jako apriorního principu života. Úzký vztah ke křesťanství se projevil u B. výzkumem kategorie nadpřirozena, v němž viděl logicky nutnou podmínku pro skutečné řešení apriorně daných otázek lidského ducha. V pozdním období zpracoval na základě analýzy vztahu dějin a dogmatu metafyziku svobody, která vyústila v náb. filosofii. Hl. díla: L´Action. Essai ďune critique de la vie et ďune science de la pratique, 1893; Lettre sur les exigences, 1896; Histoire et dogme, 1904; La Philosophie et l´Esprit chrétien 1-2, 1944-1946. Čes.: Pravda poznání a činu, 1971; Logika činu, 2001; Filosofie akce: esej kritiky života a vědy praxe, 2008.

Břetislav Horyna