Boží tělo (JKI-K)

Boží tělo Tradiční lidový název pro slavnost Těla a Krve Páně v římkat. církvi. Je oslavou Krista v „nejsvětější svátosti oltářní“. B.t. se slaví ve čtvrtek po sv. Trojici (rok církevní). Svátek byl zaveden 1246 v lutyšské diecézi (Belgie) a 1264 bulou papeže Urbana IV. rozšířen v celé církvi. V den B.t. se slouží slavná mše, k níž modlitby napsal Tomáš Akvinský; po ní může následovat procesí zastavující u čtyř oltářů, při nichž se zpívají počátky čtyř evangelií, nebo se koná krátká pobožnost.

Pavel Spunar