Bocheński, Józef Maria Innocenty (JKI-K)

Bocheński, Józef Maria Innocenty (1902-1995) Pův. polský, ve Švýcarsku žijící novotomistický teolog a filosof. Věnoval se zejm. dějinám filosofie a logiky, zvl. vztahu metafyziky (viz novotomismus) k moderním směrům pozitivismu a logiky. Obhajoval kritické pojetí tomismu, setrvával ale na pozici realismu: podle něj bude moderní věda nemetafyzická, protože metafyzika se opírá o realismus, na který nelze z pozice přírodovědného a pozitivistického nominalismu dosáhnout. Filosofii přisuzoval hluboký vliv na lidský život, proto usiloval o rozumový obraz světa, očištěný od bludů a pověr (známá je B. kritika marxismu-leninismu). B. se účastnil Mezinárodní tomistické konference 1932 v Praze a spolupracoval s časopisem olomouckých dominikánů Filosofická revue. Hl. díla: Der sowjetrussische dialektische Materialismus, 1950; Formale Logik, 1956; Handbuch des Weltkommunismus, 1958; The Logic of Religion, 1965; Marxismus-Leninismus. Wissenschaft oder Glaube, 1973; Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie, 1987; Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, 1987; Autorität, Freiheit, Glaube. Sozialphilosophische Studien, 1988. Čes.: Stručný slovník fil. pověr, 1993; Cesty k fil. myšlení, 1994; Marxismus-leninismus: věda nebo víra? 1994; Soudobá evropská filosofie, 1994.

Břetislav Horyna