Boff, Leonardo (JKI-K)

Boff, Leonardo (1938) Brazilský kat. teolog, představitel teologie osvobození, člen řádu františkánů, profesor sociologie a teologie na kat. univerzitě v Petropolis (Brazílie). Ve svém díle Igreja: carisma e poder (Církev: charisma a moc, 1981) vychází ze stanoviska, že „osvobození z evangelia“ musí znamenat osvobození polit. a hospodářské (odstranění masové chudoby).

Břetislav Horyna