Boris a Gleb (JKI-K)

Boris a Gleb (reliéf, 11. stol.)

Boris a Gleb (z. 1015) Synové kyjevského velkoknížete Vladimíra, kteří zahynuli rukou svého nevlastního bratra Svatopluka v boji o trůn. Jako „trpitelé“ (mučedníci) byli za svůj smířlivý postoj a neprotivení se násilí 1072 svatořečeni. Jejich ostatky jsou od konce 12. stol. uloženy v oltáři sázavského kláštera.

Pavel Boček