mormoni (JKI-K)

mormoni Novodobé kř. hnutí, oficiálně nazývané Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vzniklo 1830 v USA z podnětu Josepha Smitha (1805-1844). Pod vedením jeho nástupce Brighama Younga (1809-1877) se m. před pronásledováním uchýlili 1847 do vyprahlých oblastí Velkého solného jezera, kde vybudovali teokratickou (teokracie), přísně hierarchizovanou občinu, základ pozdějšího města Salt Lake City a státu Utah. Jejich učení, blízké adventistům, se opírá o vypjatou eschatologii a zvláštní pojetí boží Trojice (Kniha Mormon). Na jeho základě provozovali 1843-1890 polygamii. M. působí v čes. zemích od 1929, oficiálně byli registrováni státem 1990.

Dalibor Papoušek


Viz též heslo Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)