CCNS

České církve a náboženské společnosti (2020)
Zdeněk R. Nešpor & Zdeněk Vojtíšek

CCNS obalka 1.jpg
Logo SOU 2.jpg Logo Strategie V2 1.jpg Logo Karolinum 1.png

Encyklopedie registrovaných (ve starší terminologii státem uznaných) církví a náboženských společností je první, pilotní částí Religionistické encyklopedie. Nevznikla ovšem „na zelené louce“. Základem se stala knižně vydaná Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice týchž autorů (Karolinum, Praha 2015, ISBN 978-80-246-3315-2), která obsahuje základní informace o 27 náboženských společenstvích. Část těchto informací (religionistické charakteristiky církví a skupin, jejich světová i české historie, informace o sociálním rozšíření) byla do Religionistické encyklopedie převzata a aktualizována. Část informací byla záměrně ponechána pouze v původním knižním vydání. Také v případě dalších náboženských společenství jsme mohli vyjít z již existujících děl Zdeňka Vojtíška (Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Portál, Praha 2004, ISBN 80-7178-798-1) a Zdeňka R. Nešpora (Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Kalich, Praha 2009, ISBN 978-80-7017-129-5), v těchto případech však úpravy a doplňky mnohonásobně překročily podíl převzatého textu. Zhruba čtvrtina hesel byla pro Religionistickou encyklopedii zpracována úplně nově a další čtvrtina byla velmi výrazně přepracována, současně byly vytvořeny vzájemné odkazy a základ pro budoucí složitější navigační struktury. V publikované podobě tak encyklopedie České církve a náboženské společnosti přinášela základní informace o všech 42 aktuálně (2020) v České republice registrovaných církvích a náboženských společnostech. V roce 2022 byly doplněny údaje o počtu věřících ze sčítání lidu 2021 a vložena dvě hesla nově registrovaných církví a náboženských společností.

Spoluautory všech hesel jsou Zdeněk R. Nešpor a Zdeněk Vojtíšek.

Původní knižní vydání Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR lektorovali (†) prof. ThDr. Pavel Filipi a doc. (dnes prof.) PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Všechna hesla