Džajadéva (Hind)

Džajadéva [jayadeva] (12.–13. st.) – autor díla Gítagóvinda, což je velmi vlivná básnická skladba, která opěvuje lásku mezi Kršnou a jeho milenkou Rádhou a Kršnovy milostné vztahy s ostatními pastýřkami v okolí Vrndávanu.

Literatura:
Siegel, L. (1978), Sacred and Profane Dimensions of Love in Indian Traditions as Exemplified in the Gītagovinda of Jayadeva, Delhi: Oxford University Press.

Karel Werner