Džalašájin (Hind)

Džalašájin [jalaśāyin] – „spočívající na vodách“, jméno boha Višnua odvozené od ikony, která jej zobrazuje, jak odpočívá vleže na hadu Anantovi (zvaném též Šéša) uprostřed kosmických vod v mezidobí mezi dvěma velkými kosmickými obdobími, kdy je svět ve stavu latence. Proslulá kamenná ikona tohoto výjevu se nachází v Nepálu, v lokalitě zvané Budhánilkantha.

Karel Werner