Džinnáh, Muhammad Alí (JKI-I)

Džinnáh, Muhammad Alí (1876-1948) Indický muslim. ideolog a propagátor koncepce muslim. národa, první prezident Pákistánu. Narozen v Karáčí, studoval právo ve Velké Británii a 1910 vstoupil v Indii do veřejného života jako odpůrce brit. kolonialismu. Od 1916 se jako předseda Muslim. ligy účastnil jejích aktivit v Indickém nár. kongresu, jež se týkaly prohloubení muslim.-hinduistické spolupráce. 1930 z Kongresu odešel a rozešel se s Gándhím v otázkách taktiky a ideologie sekularismu. Jeho další úsilí směřovalo k vytvoření umírněné formy nezávislého státu pro indické muslimy, jeho snaha se v srpnu 1947 naplnila.

Miloš Mendel