Dašahará (Hind)

Dašahará [daśaharā] – náboženský festival na počest prince Rámy, jenž byl vtělením boha Višnua, a bohyně Durgy. Trvá 10 dní, počínaje prvním dnem jasné poloviny měsíce ášvinu (říjen/listopad) a oslavuje vítězství bohyně Durgy nad démonem v podobě býka Mahišásury a Rámovo vítězství nad démonem Rávanou, vládcem Lanky, jímž zachránil svou manželku Sítu z Rávanova zajetí. Tato událost bývá dramaticky znázorněna v představení zvaném Rámlílá, jehož podkladem je Tulsídásovo básnické zpracování Rámova života.

Karel Werner