Daitja (Hind)

Daitja [daitya] – označení pro syny védské bohyně Diti a legendárního žrece Kašjapy, kteří se v povédské době stali nepřáteli bohů (déva). V puránové a epické mytologii jsou popisováni jako pokolení obrů a démonů, kteří ruší oběti, přinášené bohům.

Karel Werner