Dakšinámúrti (Hind)

Dakšinámúrti [dakṣiṇāmūrti] – zobrazení Šivy v jeho aspektu Pána jógy (Jógapati).

Karel Werner