Daněk, Slavomil (JKI-K)

Daněk, Slavomil (1885-1946) První profesor sz. vědy na Evang. teol. fakultě v Praze (1920-1946). Svou věd. prací v oboru sz. bádání položil pevné základy čes. srovnávací biblistiky. Usiloval o vyrovnání se s liberální teologií, která v době jeho studií doznívala a kriticky posuzovala bibli i bibl. náb. představy. Byl žákem švýc. starozákoníka Bernharda Duhma (1847-1928), představitele náb.-dějinné školy, jenž hledal paralely mezi sz. příběhy a náb. texty starého Orientu. D. se soustředil na rozdíly mezi nimi a snažil se vypátrat náb. podklad každé sz. látky, specifické bibl. poselství o Bohu, které text předcházelo a formovalo jej. Hl. dílo: Dobové pozadí Starého zákona, 1951; Vybrané studie, 1977 (Problém náb. inferiorna, Stát a náboženství, Gedalja. Ilustrace k teorii exegese, Verbum a fakta Starého zákona).

Helena Pavlincová